ยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ โรงเรียนดีศรีตำบล
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 08 ก.ย. 63
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 2563 01 ก.ย. 63
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน เด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุจริต และเราสู้โมเดล 25 ส.ค. 62
ต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่อาหารกลางวัน 25 ส.ค. 62
เด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุจริต และอาหารกลางวัน ช่อง สวท.บุรีรัมย์ 25 ส.ค. 62
สร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุจริต 25 ส.ค. 62
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 24 ส.ค. 58
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 16 ก.ค. 58
ระบบเรียนผ่านเครือข่าย คลังข้อสอบ แฟ้มสะสมงาน
http://202.143.189.91/brm31030191/
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 2559
ปกแผนปฏิบัติราชการ 21 ก.ค. 59
ส่วนที่ ๑ บทนำ 21 ก.ค. 59
ส่วนที่ ๒ 21 ก.ค. 59
ส่วนที่ ๓ 21 ก.ค. 59
ส่วนที่ ๔ 21 ก.ค. 59
ฝ่ายบริหารทั่วไป 21 ก.ค. 59
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 21 ก.ค. 59
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 21 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติราชการ 2 ปี 2559
แผนปฏิบัติราชการ ส่่่วนที่ 4 16 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติราชการ ส่่วนที่ี่ 3 16 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติราชการ ส่่วนที่ 2 16 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๑ บทนำ 16 ก.ค. 59
ปกแผนปฏิบัติราชการ 16 ก.ค. 59
ฝ่ายบริหารทั่วไป 16 ก.ค. 59
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 16 ก.ค. 59
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 16 ก.ค. 59
SAR
SAR ปี 2558
แผนการควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ
แผนการควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ 2558 15 พ.ค. 59
รายงานการร้องเรียน
รายงานการร้องเรียน ปี2558 12 พ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน