ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับครู
หลักสูตรสถานศึกษาปี 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 93743
หนังสือชีววิถี กฟผ 93708
SSRครู59 รายงานการจัดการศึกษา59 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 93846
ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน 1 พย 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 532.5 KB 93775
Sarป่าไม้58 Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 93736
ปก คำนำ สารบัญ SSR Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 93832
SSR ครู 58 (ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 440 KB 93879
คู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 254 KB 93892
ปกประเมินกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.48 KB 93848
แบบประเมินชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 232.5 KB 93898
แบบประเมินสมรรถนะ5 ด้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 156.5 KB 93908
แบบประเมินลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 39.17 KB 93881
แบบประเมินค่านิยมหลัก12ประการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.53 KB 93876
แบบประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 93846
แบบประเมินแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 618 KB 93907
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108 KB 93954
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.82 KB 93966
แบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 145.97 KB 93850
จำวนตัวชี้วัดหลักสูตร51 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.52 KB 93847
เฉลยข้อสอบ messages ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.22 KB 95917
เฉลยข้อสอบ เทคโนโลยีฯ ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.84 KB 93768
เฉลยข้อสอบ การงานอาชีพฯ ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.68 KB 93854
เฉลยข้อสอบ ศิลปะ ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 351.54 KB 93783
เฉลยข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.87 KB 94969
เฉลยข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.55 KB 97501
เฉลยข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.48 KB 95844
เฉลยข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 347.2 KB 93846
เฉลยข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.58 KB 93800
เฉลยข้อสอบ ภาษาไทย ม 1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 446.27 KB 93778
ข้อสอบ messages ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 632.99 KB 93928
ข้อสอบ messages ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.53 KB 93991
ข้อสอบ messages ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 93962
ข้อสอบเทคโนโลยีฯ ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 93840
ข้อสอบเทคโนโลยีฯ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.45 KB 93823
ข้อสอบเทคโนโลยีฯ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.05 KB 94399
ข้อสอบการงาน ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.52 KB 94513
ข้อสอบการงาน ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.62 KB 97618
ข้อสอบการงาน ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.92 KB 94354
ข้อสอบศิลปะ ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 94102
ข้อสอบศิลปะ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.14 KB 94259
ข้อสอบศิลปะ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.75 KB 94047
ข้อสอบสุขศึกษา ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.4 KB 95803
ข้อสอบสุขศึกษา ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.4 KB 93755
ข้อสอบสุขศึกษา ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.18 KB 96267
ข้อสอบสุขศึกษา ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.94 KB 94037
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.74 KB 102039
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.27 KB 99335
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.43 KB 98489
ข้อสอบสังคม ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.16 KB 97433
ข้อสอบสังคม ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.06 KB 96220
ข้อสอบสังคม ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.17 KB 93956
ข้อสอบวิทย์ ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.33 KB 94109
ข้อสอบวิทย์ ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.4 KB 93854
ข้อสอบวิทย์ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.17 KB 97504
ข้อสอบคณิต ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.1 KB 93856
ข้อสอบคณิต ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.42 KB 93825
ข้อสอบคณิต ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.76 KB 93817
ข้อสอบภาษาไทย ม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.02 KB 94279
ข้อสอบภาษาไทย ม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.98 KB 93880
ข้อสอบภาษาไทย ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.33 KB 93796
เฉลยข้อสอบ Bounch now ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 95128
เฉลยข้อสอบ new express ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 876.97 KB 101101
เฉลยข้อสอบ การงานอาชีพฯ ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.49 KB 94092
เฉลยข้อสอบ ศิลปะ ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.87 KB 93978
เฉลยข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.31 KB 93989
เฉลยข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.89 KB 95670
เฉลยข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.15 KB 94114
เฉลยข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.74 KB 94169
เฉลยข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.11 KB 94180
เฉลยข้อสอบ ภาษาไทย ป1-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.24 KB 94027
ข้อสอบBounce now P6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1006.94 KB 94233
ข้อสอบBounce now P5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.07 KB 94535
ข้อสอบBounce now P4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.75 KB 94534
ข้อสอบBounce now P3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.38 KB 94414
ข้อสอบBounce now P2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 94244
ข้อสอบBounce now P1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 488.37 KB 94276
ข้อสอบnew express P6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 96437
ข้อสอบnew express P5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.37 KB 95710
ข้อสอบnew express P4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.07 KB 95631
ข้อสอบnew express P3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.39 KB 96018
ข้อสอบnew express P2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.47 KB 102570
ข้อสอบnew express P1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.02 KB 94985
ข้อสอบการงาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.72 KB 93915
ข้อสอบการงาน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.84 KB 93893
ข้อสอบการงาน ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 93863
ข้อสอบการงาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 94740
ข้อสอบการงาน ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 93862
ข้อสอบการงาน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 94030
ข้อสอบศิลปะ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.06 KB 94024
ข้อสอบศิลปะ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.44 KB 94694
ข้อสอบศิลปะ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 918.21 KB 95021
ข้อสอบศิลปะ ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 613.74 KB 93949
ข้อสอบศิลปะ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 560.89 KB 95212
ข้อสอบศิลปะ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 616.01 KB 94154
ข้อสอบสุขศึกษา ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.56 KB 94008
ข้อสอบสุขศึกษา ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.74 KB 94926
ข้อสอบสุขศึกษา ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.48 KB 94813
ข้อสอบสุขศึกษา ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.63 KB 94307
ข้อสอบสุขศึกษา ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.59 KB 95747
ข้อสอบสุขศึกษา ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.99 KB 94976
ข้อสอบประว้ติศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.07 KB 94910
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.25 KB 97744
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.53 KB 99371
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.03 KB 101186
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.34 KB 97672
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.43 KB 95615
ข้อสอบสังคม ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.15 KB 97293
ข้อสอบสังคม ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 473.28 KB 93869
ข้อสอบสังคม ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.55 KB 97843
ข้อสอบสังคม ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.59 KB 94118
ข้อสอบสังคม ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.19 KB 94094
ข้อสอบสังคม ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.43 KB 93933
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.3 KB 94213
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.46 KB 94156
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.92 KB 96113
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.54 KB 94269
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 502.77 KB 94097
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.07 KB 93850
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.88 KB 94098
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.49 KB 94480
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.16 KB 94070
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.02 KB 94246
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 729.65 KB 93956
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.06 KB 93937
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.08 KB 94241
ข้อสอบภาษาไทย ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.51 KB 95726
ข้อสอบภาษาไทย ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 94005
ข้อสอบภาษาไทย ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.21 KB 94832
ข้อสอบภาษาไทย ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.89 KB 93970
ข้อสอบภาษาไทย ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 94005
GO184 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.78 KB 94090
GO183 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.08 KB 93835
GO182 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.49 KB 93781
GO181 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.45 KB 93781
GO180 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.03 KB 93751
GO177 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.81 KB 93757
GO176 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.88 KB 93758
GO175 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.41 KB 93740
GO174 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.83 KB 93727
GO171 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.13 KB 93727
GO170 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.73 KB 93730
GO169 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.59 KB 93754
GO168 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.09 KB 93761
GO165 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.28 KB 93744
GO164 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.02 KB 93734
GO161 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.83 KB 93739
GO160 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.78 KB 93731
GO159 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.85 KB 93733
GO158 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.58 KB 93740
GO155 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.82 KB 93739
GO154 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.17 KB 93724
GO153 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.57 KB 93750
GO152 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.11 KB 93743
GO149 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.64 KB 93736
GO148 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.15 KB 93733
GO147 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.82 KB 93725
GO146 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.47 KB 93739
GO143 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.66 KB 93735
GO142 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.74 KB 93730
GO139 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.91 KB 93733
GO138 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.58 KB 93752
GO137 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.15 KB 93736
GO136 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.48 KB 93748
GO133 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.17 KB 93745
GO132 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.53 KB 93728
GO131 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.65 KB 93720
GO130 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.36 KB 93744
GO127 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.21 KB 93735
GO126 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.91 KB 93743
GO125 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276 KB 93730
GO124 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.31 KB 93737
GO121 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.26 KB 93734
GO120 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.07 KB 93741
GO119 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.64 KB 93734
GO118 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.61 KB 93737
GO115 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 93729
GO114 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.15 KB 93733
GO113 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.87 KB 93722
GO112 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.65 KB 93730
GO109 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.42 KB 93726
GO108 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.07 KB 93720
GO107 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.06 KB 93724
GO106 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.99 KB 93725
GO103 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.4 KB 93727
GO102 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.78 KB 93735
GO101 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.19 KB 93729
GO100 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.72 KB 93755
GO97 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.43 KB 93732
GO96 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.01 KB 93736
GO95 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.07 KB 93798
GO94 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.74 KB 93733
GO91 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.64 KB 93733
GO90 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.64 KB 93745
GO89 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.68 KB 93740
GO88 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.63 KB 93730
GO85 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.54 KB 93730
GO84 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.88 KB 93738
GO83 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.24 KB 93733
GO82 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.04 KB 93731
GO79 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.92 KB 93731
GO78 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.81 KB 93728
GO77 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.27 KB 93739
GO76 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.29 KB 93732
GO73 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.05 KB 93739
GO72 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.76 KB 93750
GO71 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 313.98 KB 93744
GO70 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.71 KB 93745
GO67 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.83 KB 93732
GO66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.63 KB 93752
GO65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.17 KB 93756
GO64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.55 KB 93751
GO61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.2 KB 93753
GO60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.72 KB 93749
GO59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.61 KB 93743
GO58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.38 KB 93747
GO55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.58 KB 93750
GO54 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.25 KB 93740
GO51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.39 KB 93739
GO50 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.63 KB 93738
GO49 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.15 KB 93749
GO48 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.48 KB 93738
GO45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.6 KB 93733
GO44 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.69 KB 93746
GO43 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.94 KB 93758
GO42 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.78 KB 93747
GO39 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.78 KB 93742
GO38 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.11 KB 93761
GO37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.14 KB 93763
GO36 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.44 KB 93755
GO33 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.49 KB 93755
GO32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.17 KB 93756
GO31 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.62 KB 93752
GO30 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.25 KB 93753
GO27 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.58 KB 93750
GO26 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.95 KB 93743
GO25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.42 KB 93747
GO24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.51 KB 93759
GO21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.16 KB 93754
GO20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.28 KB 93743
GO19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.01 KB 93750
GO18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.33 KB 93751
GO15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.34 KB 93777
GO14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.97 KB 93820
GO13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.47 KB 93818
Go12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.2 KB 94121
ทดสอบ 93922
แบบประเมินค่านิยม12ประการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.93 KB 94440
เกณฑ์การประเมินหลักค่านิยม12ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.86 KB 94280
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 93914
ประพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 93872
แบบประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 93891
แบบวัดโรคซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 93860
แบบคัดกรอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 93870
แบบคัดกรอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 93994
พฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 94059
ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 93839
ข้อมลูส่วนตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 93965
ข้อมลูส่วนตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 94211
การเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 94187
SDQ3 Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 93838
SDQ2 Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 93839
SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 93886
EQ มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 93817
EQ Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 94082
แบบรายงานภาวะเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ปี 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.89 KB 93881
แบบรายงานการสำรวจสภาวะช่องปากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.48 KB 93893
แบบรายงานการประเมินภาวะโภชนาการ (รายชั้นและภาพรวมของโรงเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.5 KB 94076
บันทึกข้อความรายงานภาวะโภชนาการ Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 94075
แบบบันทึกการกำจัดเหาปี56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.69 KB 93904
ตารางการคำนวณค่าควมเสื่อม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.2 KB 93904
Nt รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.5 KB 93855
NT 56 โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39 KB 93849
O-NET ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.93 KB 93935
O-NET ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.08 KB 94702
สรุปผลการวัดผลประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 16.27 KB 94066
บัญชีรายรับ-รายจ่ายนักรียน Word Document ขนาดไฟล์ 290.87 KB 94348
ธุรการในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.62 KB 96190
อื่นๆ
ระบบ IEP 93692
โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 469.3 KB 93722
บริษัทจำลอง Word Document ขนาดไฟล์ 29.38 KB 93883
แผนการจัดกิจกรรม active learning เด็กไทยแก้มใส ป.4-6 93822
กิจกรรม active learning โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 93729
คู่มือการประเมินคุณภาพศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ปี พ.ศ.2560 93687
คู่มือแผนการเรียนการสอน เลี้ยงดูลูกตาม “คำสอนพ่อ” 93687
คู่มือการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน 93693
มารู้จักนมกันเถอะ 93705
การรักษาคุณภาพนมโรงเรียน ฉบับผู้ประกอบการ 93697
คลายข้อสงสัยเรื่องนม 93696
หนังสือเรื่องเล่าเด็กไทยแก้มใส 93689
ระบบประเมินตำรับอาหาร Thai School RECIPES 93696
การใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch 93691