ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 32) 09 ก.พ. 64
รับการตรวจสอบภายใน (อ่าน 50) 25 ม.ค. 64
เชฟแก้มใส ใส่ใจสุขภาพปีที่ 2 (อ่าน 3038) 03 ธ.ค. 63
ประเมินชีววิถี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 3073) 29 พ.ย. 63
วันวชิราวุธ (อ่าน 3087) 25 พ.ย. 63
เกี่ยวข้าว ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์หมู่ที่7 (อ่าน 3083) 16 พ.ย. 63
ขยายผล การทำ EM ขยายและฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (อ่าน 3090) 16 พ.ย. 63
กีฬาสีภายในและกีฬาป่าไม้เกม ครั้งที่ 25 (อ่าน 3072) 14 พ.ย. 63
ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา ณ จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 3082) 07 พ.ย. 63
อบรมการตอนกิ่ง โดย วทก.โนนดินแดง (อ่าน 3083) 06 พ.ย. 63
อบรมเพือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 3062) 31 ต.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านนาตะคุ (อ่าน 3070) 29 ต.ค. 63
รับการนิเทศการจัดการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนโนนดินแดง (อ่าน 3057) 29 ต.ค. 63
"วันปิยมหาราช" ประจำปี 2563 (อ่าน 3049) 26 ต.ค. 63
ประชุมพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ (อ่าน 3061) 20 ต.ค. 63
ขยายผลเด็กไทยแก้มใส (อ่าน 3075) 10 ต.ค. 63
โรงเรียนสุจริต ณ โรงเแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 3059) 28 ก.ย. 63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้วัคซีนนักเรียน (อ่าน 3070) 23 ก.ย. 63
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์ให้ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ (อ่าน 3066) 23 ก.ย. 63
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่าน 3101) 08 ก.ย. 63
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 2563 (อ่าน 3134) 01 ก.ย. 63
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน เด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุจริต และเราสู้โมเดล (อ่าน 3056) 25 ส.ค. 62
ต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่อาหารกลางวัน (อ่าน 3098) 25 ส.ค. 62
เด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุจริต และอาหารกลางวัน ช่อง สวท.บุรีรัมย์ (อ่าน 3090) 25 ส.ค. 62
สร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุจริต (อ่าน 3062) 25 ส.ค. 62
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 3562) 24 ส.ค. 58
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ (อ่าน 3558) 16 ก.ค. 58
ร่วมเป็นกำลังให้ ทีมงาน อย.น้อย ร่วมจักนิทัศนการให้ความรู้ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 4748) 11 ก.ค. 56
วัน 12 กรกฎาคม 2556 ร่วมเป็นกำลังใจให้ชาวป่าไม้สหกรณ์ ไปแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม โรงเรียนโนนดินแดง (อ่าน 4673) 11 ก.ค. 56
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินส้วมสุขสันต์ (อ่าน 4738) 11 ก.ค. 56
โครงการพัมนาศักยภาพครู สู่ความเป็นผู้นำ (อ่าน 5060) 25 ก.พ. 56
โครงการเปิดอบรมให้ความรู้ ทาง IT แก่ ผู้นำชุมชน ณ รรบ้านป่าไม้สหกรณ์ (อ่าน 5115) 25 ก.พ. 56
ประกาศ นักเรียนที่ต้องการจะบวชสามเณรแก้ว และอุบาสิกาแก้ว ณ วัดบ้านป่าไม้สกรณ์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เ (อ่าน 5393) 25 ก.พ. 56
เตรียมพร้อมสู่การเป็นเด็กดี V- Star ครั้งที่ 9 (อ่าน 5071) 25 ก.พ. 56
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เตรียมพร้อมสู่การประมิณ โรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 5026) 25 ก.พ. 56
เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อนำเสนอผลงาน ขอให้นักเรียนผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อม ครับ (อ่าน 5254) 25 ก.พ. 56
โรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 5110) 20 ก.พ. 56