กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิศมัย ทรงบันดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2